O škole Novinky Učitelia Triedy Aktuálne projekty Ukončené projekty Fotoalbum Prihlásenie
Profil školy Informácie o škole Zamestnanci školy Prehľad dejín školstva v Spišskej Belej do r. 1960 Vývoj názvov základného školstva v Spišskej Belej Zo života školy Školská a mimoškolská činnosť v rokoch 1960 - 2010 Prehľad zamestnancov, pôsobiacich na škole Jozef Maximilián Petzval Premenovanie školy

Prehľad zamestnancov, pôsobiacich na škole

 

    Mesto Spišská Belá sa nachádza v oblasti severnej časti Spiša, leží v blízkosti Tatranského národného parku, do jeho pôsobnosti patrí územie nádherného prírodného prostredia Belanských Tatier, dnes chránenej rezervácie. Okolie mesta poskytuje veľmi dobré podmienky na rozvoj zimných športov a turistiky, preto je celoročne vyhľadávané a navštevované našimi i zahraničnými turistami. V meste sa nachádza niekoľko zaujímavých kultúrno - historických pamiatok. Je známe osobnosťami, ktoré tu, žili a pôsobili, ako J. M. Petzval, vynálezca fotografického aparátu a Dr. M. Greisiger – lekár a prírodovedec, polyhistor.
    
História našej školy, ako druhej školy v meste, začína školským rokom 1936/37.

     Prvý zápis v kronike o zriadení školy v Spišskej Belej „Škola bola zriadená výnosom mšano (MŠaNO - ministerstva školstva a národnej osvety) z 27. júna 1936 č. 84738/36-I/2 a rmšano (RMŠaNO – referát ministerstva školstva a národnej osvety) zo dňa 22. júla 1936 č. 62173/36-I/2, ako expozitúra (pobočka) štátnej meštianskej školy v Kežmarku“, pod názvom „Štátna újezdová meštianska škola v Spišskej Belej“.
Meštianska škola (5.–8.ročník) bola umiestnená v obecnej budove (starej tabakovej továrni), spolu s niektorými triedami štátnej ľudovej školy (1.–4.ročník). Škola mala v školskom roku 1936-37, ktorý začal 1. septembra iba prvý ročník so slovenskou a nemeckou triedou.

     Školský rok 1936-1937 –  1937-1938 – ŠTÁTNA ÚJAZDNÁ MEŠTIANSKÁ ŠKOLA

            Školský rok 1939-1940 – 1947-1948 ŠTÁTNA SLOVENSKÁ OBVODNÁ MEŠTIANSKÁ ŠKOLA

            Školský rok 1948-1949 – 1950-1951 STREDNÁ ŠKOLA

            Školský rok 1951-1952 – 1952-1953 I. DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Školský rok 1953-1954 – 1959-1960 I. OSEMROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA

            Školský rok 1960-1961 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1960-1961 sa začalo slávnostne otvorením novostavby 17 triednej školskej budovy 1. septembra 1960. Slávnostného otvorenia školy sa zúčastnili zástupcova štátnych orgánov, orgánov okresu, mesta a občania mesta. Na škole pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jaroš Ján, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.,

Schlesinger Ján, tr. učiteľ II.A,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka II.B,

Budzák Metod, tr. učiteľ III.,

Cirjaková Elena, tr. učiteľka IV.A,,

Gocman Štefan, tr. učiteľ VI.A,

Čekovský Karol, tr. učiteľ VI.B,

Krivaňová Julia, tr. učiteľka VI.C,

Regecová Emília, tr. učiteľka VI.D,

Chudíková Klára, tr. učiteľka VII.A.,

Pokrievková Anna, tr. učiteľka VII.B.,

Jurašková Marta, tr. učiteľka VII.C,

Janočková Irena, tr. učiteľka VII.D,

Kováčik Pius, tr. učiteľ VIII.A,

Pivková Blažena, tr. učiteľka VIII.B.,

Kovalčík Ondrej, tr. učiteľ IX.A,

Kňazovický Oto, tr. učiteľ IX.B,

Jirásková Margita, učiteľka,

Ďuračinská Marianna, učiteľka,

Kňazovická Veronika, učiteľka,

Priščáková Katarína, učiteľka,

Vachová Alžbeta, učiteľka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 19 tried.

V školskom roku 1960-1961 navštevovalo školu celkom 629 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná, Vojňany, Stotince, Jurské, Lendak a  Podhorany.

Škola sa v čase prázdnin presťahovala do novostavby 17 triednej školskej budovy, v ktorej sa začalo vyučovanie od 1. septembru 1960 a striedavé vyučovanie sa stáva minulosťou .

 Školský rok 1961-1962 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1961-1962 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1961. Na škole pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jaroš Ján, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka II.,

Schlesinger Ján, tr. učiteľ III.A,

Jurašková Marta, tr. učiteľka III.B,

Budzák Metod, tr. učiteľ IV.,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,,

Pivková Blažena, tr. učiteľka VIII.B.,

Janočková Irena, tr. učiteľka VII.D,

Priščáková Katarína, učiteľka,

Kňazovická Veronika, učiteľka,

Ďuračinská Marianna, učiteľka,

Gocman Štefan, tr. učiteľ VI.A,

Čekovský Karol, tr. učiteľ VI.B,

Krivaňová Julia, tr. učiteľka VI.C,

Kovalčíková - Regecová Emília, tr. učiteľka VI.D,

Chudíková Klára, tr. učiteľka VII.A.,

Pokrievková Anna, tr. učiteľka VII.B.,

Jirásková Margita, učiteľka,

Kovalčík Ondrej, tr. učiteľ IX.A,

Kňazovický Oto, tr. učiteľ IX.B,

Gromanová Margita, učiteľka,

Matysová Mária, učiteľka,

Lenďak Michal, učiteľ,

Steigauf Emil, učiteľ,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 20 tried. Zvýšením počtu tried sa začalo smenné vyučovanie v jednej triede.

V školskom roku 1961-1962 navštevovalo školu celkom 743 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná, Ihlanovce, Vojňany, Stotince, Jurské, Lendak a  Podhorany.

 Školský rok 1962-1963 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1962-1963 sa začalo slávnostne otvorením 3. septembra 1962. Na škole pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jaroš Ján, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka I.B,

Zoročák Vavrinec, tr. učiteľ II.,

Jurašková Marta, tr. učiteľka III.,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka IV.A,,

Budzák Metod, tr. učiteľ IV.B,

Pivková Blažena, tr. učiteľka V.A.,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VI.A.,

Čekovský Karol, tr. učiteľ VI.B,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka VI.C.,

Priščáková Katarína, tr. učiteľka VI.D.,

Janočková Irena, tr. učiteľka VII.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.B.,

Lenďak Michal, tr. učiteľ VII.C.,

Gocman Štefan, tr. učiteľ VIII.A,

Matysová Mária, tr. učiteľka VIII.B.,

Krivaňová Julia, tr. učiteľka VIII.C,

Kovalčík Ondrej, tr. učiteľ IX.A,

Kňazovický Oto, tr. učiteľ IX.B,

Ďuračinská Marianna, učiteľka,

Chudíková Klára, učiteľka,

Gromanová Margita, učiteľka,

Kovalčíková Emília, učiteľka,

Schlesinger Ján, učiteľ,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 19 tried. Znížením počtu tried z 20 na 19  bolo odstránené smenné vyučovanie.

V školskom roku 1962-1963 navštevovalo školu celkom 731 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná, Ihlanovce, Vojňany, Stotince, Jurské, Lendak a  Podhorany.

 Školský rok 1963-1964 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1963-1964 sa začalo slávnostne otvorením 3. septembra 1963. Na škole pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jaroš Ján, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka I.B,

Zoročák Vavrinec, tr. učiteľ II.A,

Jirásková Margita, tr. učiteľka III.A,

Petiová Klára, tr. učiteľka IV.A,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,,

Budzák Metod, tr. učiteľ V.B,

Potanková Margita, tr. učiteľka VI.A,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka VI.B

Lenďáková Emília, tr. učiteľka VI.C

Jirásková Margita, tr. učiteľka VII.A,

Čekovský Karol, tr. učiteľ VII.B,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka VII.C,

Priščáková Katarína, tr. učiteľka VII.D,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VIII.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VIII.B,

Lenďak Michal, tr. učiteľka VIII.C,

Gocman Štefan, tr. učiteľ IX.A,

Kňazovický Oto, tr. učiteľ IX.B,

Steigaufová Julia, tr. učiteľka IX.C,

Kovalčík Ondrej, tr. učiteľ ,

Gromanová Margita, učiteľka,

Šusztayová Mária, učiteľka

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 21 tried. Tým sa znovu začalo smenné vyučovanie v dvoch triedach

V školskom roku 1963-1964 navštevovalo školu celkom 741 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná, Ihľany, Vojňany, Stotince, Jurské, Lendak a  Podhorany.

 Školský rok 1964-1965 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1964-1965 sa začalo slávnostne otvorením 3. septembra 1964. Nakoľko zo školy odišiel Zástupca riaditeľa školy Jaroš Ján, do funkcie zástupcu riaditeľa školy bola menovaná p. učiteľka Jurášková Marta. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Priščáková Katarína, tr. učiteľka II.A,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka II.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.A,

Čarnogurská Anna, tr. učiteľka III.B,

Petiová Klára, tr. učiteľka IV.A,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,,

Budzák Metod, tr. učiteľ V.B,

Kňazovický Oto, tr. učiteľ VI.A,

Šulcová Drahomíra, tr. učiteľka VI.B,

Pompa Alojz, tr. učiteľ VI.C,

Šusztayová Mária, tr. učiteľka VI.D,

Potanková Margita, tr. učiteľka VII.A,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka VII.B

Lenďáková Emília, tr. učiteľka VII.C

Jirásková Margita, tr. učiteľka VIII.A,

Zoročák Vavrinec, tr. učiteľ VIII.B,

Kotsch Herbert, tr. učiteľ VIII.C,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka VII.D,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka IX.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ IX.B,

Lenďak Michal, tr. učiteľ IX.C,

Meilingerová Eva, učiteľka,

Janovský Andrej, učiteľ,

Gromanová Margita, učiteľka,

Gocman Štefan, učiteľ

Knapová Marta, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 22 tried. Zvýšením počtu tried na 22 sa rozširuje smenné vyučovanie o jednu triedu, čiže v troch triedach.

V školskom roku 1964-1965 navštevovalo školu celkom 769 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná, Ihľany, Vojňany, Stotince, Jurské, Lendak a  Podhorany.

 Školský rok 1965-1966 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1965-1966 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1965. Na škole pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka I.B,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka II.A,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka III.A

Petiová Klára, tr. učiteľka III.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka IV.A,

Čarnogurská Anna, tr. učiteľka IV.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka V.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VI.B,

Gromanová Margita, tr. učiteľka VI.C,

Griger Michal, tr. učiteľ VI.D,

Janovský Jozef, tr. učiteľ VI.E,

Šimon Andrej, tr. učiteľ VII.A,

Zoričák Vavrinec, tr. učiteľ VII.B,

Pompa Alojz, tr. učiteľ VII.C,

Vokalová Milica, tr. učiteľka VII.D,

Potauková Margita, tr. učiteľka VIII.A,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka VIII.B,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka VIII.C

Jirásková Margita, tr. učiteľka IX.A,

Kiska Michal, tr. učiteľ IX.B,

Lenďak Michal, tr. učiteľ IX.C,

Kňazovický Oto, učiteľ,

Šulcová Drahomíra, učiteľka,

Šusztayová Mária, učiteľka,

Kotsch Herbert, učiteľ,

Gogoľová Drahomíra, učiteľ

Rúfusová Marta, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 24 tried. Zvýšením počtu tried na 24 sa rozširuje smenné vyučovanie o dve triedy, čiže v piatich triedach.

V školskom roku 1965-1966 navštevovalo školu celkom 799 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná, Ihľany, Vojňany, Stotince, Jurské, Lendak a  Podhorany.

 Školský rok 1966-1967 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1966-1967 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1966. Na škole pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka II.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka II.B,

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka II.A,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka IV.A

Petiová Klára, tr. učiteľka IV.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka V.A,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.B,

Barnášová Ľudmila, tr. učiteľka V.C,

Jirásková Margita, tr. učiteľka tr. učiteľ VI.A,

Kiska Michal, tr. učiteľ VI.B,

Lenďak Michal, tr. učiteľ VI.C,

Wágner Vojtech, tr. učiteľ VI.D,

Modranská Darina, tr. učiteľka V.E,

Klokoč Ján, tr. učiteľ VI.F,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka VII.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.B,

Gromanová Margita, tr. učiteľka VII.C,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VII.D,

Šimon Andrej, tr. učiteľ VII.E,

Janovský Jozef, tr. učiteľ VIII.A,

Zoričák Vavrinec, tr. učiteľ VIII.B,

Pompa Alojz, tr. učiteľ VIII.C,

Vokalová Milica, tr. učiteľka VIII.D,

Potauková Margita, tr. učiteľ IX.A,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka IX.B

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľ IX.C,

Kňazovický Oto, učiteľ,

Cimráková Darina, učiteľka,

Priščáková Marta, učiteľka,

Forberger Jozef, učiteľ,

SochaViliam , učiteľ,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 27 tried. Zvýšením počtu tried na 27 sa rozširuje smenné vyučovanie o ďalšie 3 triedy, čiže v 8 triedach.

V školskom roku 1966-1967 navštevovalo školu celkom 872 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Bušovce, Strážky, Výborná, Ihľany, Vojňany, Stotince, Jurské, Lendak, Toporec, Holumnica a  Podhorany.

 Školský rok 1967-1968 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1967-1968 sa začalo slávnostne otvorením 4. septembra 1967. Navýšenie počtu žiakov a tried si vyžadovalo zriadiť druhého zástupcu riaditeľa školy. K 1. septembru bol do fukcie druhého zástupcu menovaný učiteľ tunajšej školy p. Kňazovický Oto . Na škole v školskom roku 1967-1968 pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka I.B,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka II.A,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka III.A

Kisková Margita, tr. učiteľka III.B,

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka IV.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka V.A,

Barnášová Ľudmila, tr. učiteľka V.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.C,

Potauková Margita, tr. učiteľ VI.A,

Duračinská Marianna, tr. učiteľka VI.B

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.C,

Modranská Darina, tr. učiteľka VI.D,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VII.A,

Kiska Michal, tr. učiteľ VII.B,

Lenďak Michal, tr. učiteľ VII.C,

Socha Viliam, tr. učiteľ VII.D,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka VIII.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VIII.B,

Gromanová Margita, tr. učiteľka VIII.C,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VIII.D,

Šimon Andrej, tr. učiteľ VIII.E,

Janovský Jozef, tr. učiteľ IX.A,

Zoričák Vavrinec, tr. učiteľ IX.B,

Pompa Alojz, tr. učiteľ IX.C,

Priščáková Marta, učiteľka,

Gombarová Katarína, učiteľka,

Lenďaková Emília, učiteľka

Klokoč Ján, učiteľ,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried. Znížením počtu tried na 25 sa znižuje smenné vyučovanie o  3 triedy, čiže v 5 triedach.

V školskom roku 1967-1968 navštevovalo školu celkom 752 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Strážky, Výborná, Vojňany a  Podhorany.

 Školský rok 1968-1969 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1968-1969 sa začalo slávnostne otvorením 2. septembra 1968. Na škole v školskom roku 1968-1969 pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka I.B,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka II.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka II.B,

Barnášová Ľudmila, tr. učiteľka II.A,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka IV.A

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka IV.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka V.B,

Janovský Jozef, tr. učiteľ VI.A,

Zoričák Vavrinec, tr. učiteľ VI.B,

Pompa Alojz, tr. učiteľ VI.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VI.D,

Potauková Margita, tr. učiteľ VII.A,

Duračinská Marianna, tr. učiteľka VII.B

Merkovský Andrej, tr. učiteľ VII.C,

Modranská Darina, tr. učiteľka VII.D,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VIII.A,

Kiska Michal, tr. učiteľ VIII.B,

Lenďak Michal, tr. učiteľ VIII.C,

Socha Viliam, tr. učiteľ VIII.D,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka IX.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ IX.B,

Gromanová Margita, tr. učiteľka IX.C,

Krišandová Margita, tr. učiteľka IX.D,

Gombarová Katarína, učiteľka,

Lenďaková Emília, učiteľka

Klokoč Ján, učiteľ,

Vaverčáková Irena, učiteľka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried. Znížením počtu tried na 25 sa znižuje smenné vyučovanie o  3 triedy, čiže v 5 triedach.

V školskom roku 1968-1969 navštevovalo školu celkom 723 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Strážky, Výborná, Vojňany a  Podhorany.

 Školský rok 1969-1970 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1969-1970 sa začalo slávnostne otvorením 2. septembra 1969. V školskom roku 1969-1970 bol zavedený 5-dňový pracovný týždeň, každá druhá sobota je voľná. Na škole v školskom roku 1969-1970 pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Zoričáková Anna, tr. učiteľka I.A,

Ovšonková Mária, tr. učiteľka I.B,

Kisková Margita, tr. učiteľka II.A,

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka II.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.A,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka III.B,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka IV.A

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka V.A,

Hrivňaková Zuzana, tr. učiteľka V.B,

Andrašová Mária, tr. učiteľka V.C,

Jirásková Margita, tr. učiteľka V.D,

Klokoč Ján, tr. učiteľ VI.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VI.B,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka VI.C,

Lenďak Michal, tr. učiteľ VI.D,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VII.A,

Janovský Jozef, tr. učiteľ VII.B,

Gromanová Margita, tr. učiteľka VII.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VII.D,

Zoričák Vavrinec, tr. učiteľ VIII.A,

Gombarová Katarína, učiteľka VIII.B,

Potauková Margita, tr. učiteľ VIII.C,

Duračinská Marianna, tr. učiteľka VIII.D,

Lenďaková Emília, učiteľka IX.A,

Kiska Michal, tr. učiteľ IX.B,

Vaverčáková Irena, učiteľka,

Merkovský Andrej, učiteľ,

Kováčik Cyril, učiteľ,

Pompa Alojz, učiteľ,

Kornajčíková Antónia, učiteľka

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 24 tried. Znížením počtu tried na 24 sa znižuje smenné vyučovanie o  1 triedy, čiže v 4 triedach.

V školskom roku 1969-1970 navštevovalo školu celkom 672 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Strážky, Výborná, Vojňany a  Podhorany.

 Školský rok 1970-1971 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1970-1971 sa začalo slávnostne otvorením 2. septembra 1970. V školskom roku 1970-1971 bol zavedený úplny 5-dňový pracovný týždeň, každá sobota je voľná. Na škole v školskom roku 1970-1971 pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A

Ovšonková Mária, tr. učiteľka I.B,

Grigerová Ema,tr. učiteľka II.A

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka II.B,

Gondek Milan, tr. učiteľ III.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka III.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka IV.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.B,

Duračinská Mariana, tr. učiteľka V.A,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.B,

Lenďak Michal, tr. učiteľ VI.A,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka VI.B,

Gurková Viera, tr. učiteľka VI.C,

Kiska Michal, tr. učiteľ VI.D,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.A,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VII.B,

Kováčik Cyril, tr. učiteľ VII.C,

Janovský Jozef, tr. učiteľ VIII.A,

Socha Viliam, tr. učiteľ VIII.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VIII.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ IX.A,

Mašteníková Margita, tr. učiteľka IX.B,

Lenďaková Emília, učiteľka IX.C,

Merkovský Andrej, tr.učiteľ IX.D,

Gombárová Katarína, učiteľka,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Olekšáková Veronika, učiteľka,

Kňazovická Veronika, učiteľka,

Vokálová Magdaléha, učiteľka,

Zoričák Vavrinec, učiteľ,

Šugová Ľudmila, učiteľka,

Vaverčáková Irena, učiteľka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried. Zvýšením počtu tried na 25 sa zvyšuje smenné vyučovanie o  1 triedu, čiže v 5 triedach.

              Školský rok 1972-1973 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1972-1973 sa začalo slávnostne otvorením 4. septembra 1972. Na škole v školskom roku 1972-1973 pracovali títo učitelia:

Ščerba Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka I.B,

Hrobková Elena, tr.učiteľka II.A,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.B,

Slovíková Helena, tr.učiteľka III.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka III.B,

Grigerová Ema,tr. učiteľka IV.A

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka IV.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,

Duračinská Mariana, tr. učiteľka V.B,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka V.C,

Džurná Margita, tr. učiteľka VI.A,

Socha Viliam, tr. učiteľ VI.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VI.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VI.D,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VII.A,

Dudaščíková Mária, tr. učiteľka VII.B,

Gemzová Margita, tr. učiteľka VII.C,

Kiska Michal, tr. učiteľ VIII.A,

Kňazovická Veronika, tr. učiteľka VII.B,

Merkovský Andrej, tr.učiteľ VII.C,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.A,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VII.B,

Kováčik Cyril, tr. učiteľ IX.A,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Lehocká Oľga, učiteľka

Cesalová Alica, učiteľka,

Krajňáková Jana, učiteľka,

Gurková Viera, učiteľka,

Zoričák Vavrinec, učiteľ,

Krupjaková Anna, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 24 tried. Smenné vyučovanie je v 4 triedach.

V školskom roku 1972-1973 navštevovalo školu celkom 633 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Strážky, Výborná a Vojňany.

 Školský rok 1973-1974 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1973-1974 sa začalo slávnostne otvorením 4. septembra 1973. Doterajší riaditeľ školy p. Ščerba Ján bol menovaný do finkcie okresného školského inšpektora. Na miesto riaditeľa bol od 1. septembra 1973 menovaný p. Šuľa Ján. Na škole v školskom roku 1973-1974 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka II.A,

Škárová Ľudmila, tr. učiteľka II.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka III.B,

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka IV.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka V.B,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VI.A,

Socha Viliam, tr. učiteľ VI.B,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VI.C,

Hoffmanová Erika, tr. učiteľka VI.D,

Džurná Margita, tr. učiteľka VII.A,

Lehocká Oľga, tr. učiteľka VII.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VII.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VII.D,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VIII.A,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka VIII.B,

Spišák Jozef, tr. učiteľ VIII.C,

Kiska Michal, tr. učiteľ IX.A,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka IX.B,

Merkovský Andrej, tr.učiteľ IX.C,

Olšavská Elena, učiteľka,

Dudaščíková Mária, učiteľka,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Gemzová Margita, učiteľka,

Grigerová Ema, učiteľka,

Kňazovická Veronika, učiteľka,

Pivovarová Mária, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 24 tried. Smenné vyučovanie je v 4 triedach.

V školskom roku 1973-1974 navštevovalo školu celkom 607 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Strážky, Výborná a Vojňany.

  Školský rok 1974-1975 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1974-1975 sa začalo slávnostne otvorením 4. septembra 1974. Začiatkom októbra 1974 sa začala výstavba dlhoočakávanej telocvične pri tunajšej škole. Na škole v školskom roku 1974-1975 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Stašáková Ema, tr. učiteľka II.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka III.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka II.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.B,

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka IV.A,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,

Olšavská Elena, učiteľka V.B,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka VI.A,

Merkovský Andrej, tr.učiteľ VI.B,

Duračinská Marianna, tr.učiteľka VI.C,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VII.A,

Socha Viliam, tr. učiteľ VII.B,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.C,

Hoffmanová Erika, tr. učiteľka VII.D,

Džurná Margita, tr. učiteľka VIII.A,

Lehocká Oľga, tr. učiteľka VIII.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VIII.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VIII.D,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka IX.A,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka IX.B,

Kiska Michal, tr. učiteľ IX.C,

Spišák Jozef, učiteľ,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Serdahely Jozef, učiteľ,

Grigerová Ema, učiteľka,

Chovanová Mária, učiteľka,

Pivovarová Mária, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 24 tried. Smenné vyučovanie je v 4 triedach.

V školskom roku 1974-1975 navštevovalo školu celkom 592 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Strážky, Výborná a Vojňany.

 Školský rok 1975-1976 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1975-1976 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1975. Na škole v školskom roku 1975-1976 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Kňazovický Oto, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka II.B,

Kisková Margita, tr. učiteľka III.A,

Skaľňáková Kristína, tr. učiteľka IV.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka V.A,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VI.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ VI.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.C,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka VI.D,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka VII.A,

Duračinská Marianna, tr.učiteľ VII.B,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VIII.A,

Socha Viliam, tr. učiteľ VIII.B,

Lehocká Oľga, tr. učiteľka VIII.C,

Džurná Margita, tr. učiteľka IX.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ IX.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka IX.C,

Hoffmanová Erika, učiteľka,

Merkovský Andrej, učiteľ,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Serdahely Jozef, učiteľ,

Grigerová Ema, učiteľka,

Chovanová Mária, učiteľka,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 20 tried.

V školskom roku 1975-1976 navštevovalo školu celkom 576 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1976-1977 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1976-1977 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1976. V tomto školskom roku od 1. septembra 1976 v súlade s novou koncepciou ZDŠ je piaty ročník pričlenený k II. stupňu a vyučovanie v piatom ročníku je už predmetové. S novou koncepciou sú spojené školenia učiteľov z množinovej matematiky, slovenského jazyka, prvouky s dôrazom na modernizáciu obsahu a metód vyučovania. Od 1. septembra bola zriadená osobitná trieda pre žiakov mentálne zaostalých. S príležitosti osláv 32. výrocia oslobodenia Mesta Spišská Belá SA bolo aj otvorenie novostavby telocvične pri tunajšej škole. Ako prvá akcia bol volejbalový turnaj o Pohár Mesta Spišská Belá. K 1. septembru 1976 došlo aj k zmene vo funkcii zástupcu riaditeľa školy, keď po odchode p. Kňazovického Ota, do funkcie zástupcu riaditeľa bol menovaný p. Socha Viliam. Na škole v školskom roku 1976-1977 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka II.A,

Mláková Júlia, tr. učiteľka II.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka IV.A,

Bachledová Viera, tr. učiteľka V.A

Serdahely Jozef, tr. učiteľV.B,

Handlovičová Erika, tr. učiteľka V.C,

Džurná Margita, tr. učiteľka VI.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VI.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VI.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VII.A,

Kotvasová Anna, tr. učiteľka VII.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VII.C,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka VIII.A,

Horniaček Emil, tr. učiteľ VIII.B,

Krišandová Margita, tr. učiteľka IX.A,

Steigauf Emil, tr. učiteľ IX.B,

Kiska Michal, tr.učiteľ IX.C,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Zgrajová Marta, učiteľka,

Stankovenová Marta, učiteľka

Grigerová Ema, učiteľka osobitnej triedy,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 22 + 1 tried.

V školskom roku 1976-1977 navštevovalo školu celkom 604 + 10 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1977-1978 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1977-1978 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1977. Na škole v školskom roku 1977-1978 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka II.B,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka III.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka IV.A,

Holzbarová Anna, tr. učiteľka IV.B,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka V.A,

Handlovičová Erika, tr. učiteľka V.B,

Stašová Dana, tr. učiteľka V.C,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VI.A,

Bachledová Viera, tr. učiteľka VI.B,

Kiska Michal, tr.učiteľ IX.C,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VI.D,

Serdahely Jozef, tr. učiteľV.B,

Džurná Margita, tr. učiteľka VII.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VII.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VII.C,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VIII.A,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka VIII.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VIII.C,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka IX.A,

Horniaček Emil, tr. učiteľ IX.B,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Zgrajová Marta, učiteľka,

Stankovenová Marta, učiteľka

Grigerová Ema, učiteľka 1. osobitnej triedy,

Mláková Júlia, učiteľka 2. osobitnej triedy,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 23 + 2 tried.

V školskom roku 1977-1978 navštevovalo školu celkom 637 + 20 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1978-1979 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1977-1978 sa začalo slávnostne otvorením 4. septembra 1978. Na škole v školskom roku 1978-1979 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Porubovičová Júlia, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Jordanová Anna, tr. učiteľka II.A

Kisková Margita, tr. učiteľka II.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.B,

Krempaská Helmi, tr. učiteľka IV.A,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka IV.B,

Juriková Klára, tr. učiteľka V.A,

Horniaček Emil, tr. učiteľ V.B,

Purdeš Peter, tr. učiteľ V.C,

Zgrajová Marta, tr. učiteľka V.D,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka VI.A,

Stankovenová Marta, učiteľka VI.B,

Chovanec František, tr. učiteľ VI.C,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VII.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ VII.B,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.C,

Džurná Margita, tr. učiteľka VIII.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VIII.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka IX.A,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka IX.B,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Stašová Dana, učiteľka,

Vašková Erika, učiteľka

Jirásková Margita, učiteľka

Grigerová Ema, učiteľka 1. osobitnej triedy,

Mláková Júlia, učiteľka 2. osobitnej triedy,

Holzbárová Anna, učiteľka 3. osobitnej triedy,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 22 + 3 tried.

V školskom roku 1978-1979 navštevovalo školu celkom 642 + 30 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1979-1980 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1979-1980 sa začalo slávnostne otvorením 3. septembra 1979. Na škole v školskom roku 1979-1980 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Jurášková Marta, zástupca riaditeľa školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Vranová , tr.učiteľka II.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka II.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.A, 

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.B,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka IV.A,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka V.A,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka V.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka V.C,

Juriková Klára, tr. učiteľka VI.A,

Horniaček Emil, tr. učiteľ VI.B,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VI.C,

Vašková Erika, tr. učiteľka VI.D,

Krajňáková Jana, tr. učiteľka VII.A,

Stašová Dana, tr. učiteľka VII.B,

Krišandová Margita, tr. učiteľka VIII.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ VIII.B,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VIII.C,

Chovanová Mária, tr. učiteľka IX.A,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Chovanec František, učiteľ,

Rytychová Bohuša, učiteľka,

Grigerová Ema, učiteľka 1. osobitnej triedy,

Mláková Júlia, učiteľka 2. osobitnej triedy,

Holzbárová Anna, učiteľka 3. osobitnej triedy,

Zgrajová Marta, učiteľka 4. osobitnej triedy,,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 21 + 4 tried.

V školskom roku 1979-1980 navštevovalo školu celkom 627 + 40 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1980-1981 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1980-1981 sa začalo slávnostne otvorením 3. septembra 1980. Od 1. septembra 1980 sa osamostatnila osobitná škola, ktorá ostala v priestoroch našej školy. Riaditeľkou osobitnej školy sa stala p. Jurašková Marta. Na škole bolo znovu vytvorené oddelenie ŠD.Na škole v školskom roku 1980-1981 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Lunterová Lýdia, tr.učiteľka II.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka II.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.A, 

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.A,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka IV.B,

Steigauf Emil, tr. učiteľ V.A,

Živická Terézia, tr. učiteľka V.B,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka V.C,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VI.B,

Lenďáková Emília, tr. učiteľka V.B,

Jirásková Margita, tr. učiteľka VI.C,

Juriková Klára, tr. učiteľka VII.A,

Horniaček Emil, tr. učiteľ VII.B,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VII.C,

Rytychová Bohuša, tr. učiteľka VII.D,

Snášelová Erika, tr. učiteľka VIII.A,

Stašová Dana, tr. učiteľka VIII.B,

Krišandová Margita, tr. učiteľka IX.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ IX.B,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Chovanec František, učiteľ,

Šuľová Oľga, vychovávateľka ŠD,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 21 tried.

V školskom roku 1980-1981 navštevovalo školu celkom 665 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1981-1982 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1981-1982 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1981. Od 1. septembra 1981sa vytvorilo druhé oddelenie ŠD. Na škole v školskom roku 1980-1981 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Lunterová Lýdia, tr.učiteľka II.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka II.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka IV.A, 

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka IV.B,

Krišandová Margita, tr. učiteľka V.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ V.B,

Stašová Dana, tr. učiteľka V.C,

Steigauf Emil, tr. učiteľ V.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ VI.B,

Chovanec František, tr. učiteľ VI.C,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VII.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VII.B,

Dudziková Jnka, tr. učiteľka VII.C,

Juriková Klára, tr. učiteľka VIII.A,

Horniaček Emil, tr. učiteľ VIII.B,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VIII.C,

Stankovenová , tr. učiteľka VIII.D,

Hudáková , tr. učiteľka IX.A,

Snášelová Erika, učiteľka,

Živická Terézia, učiteľka,

Lenďáková Emília, učiteľka,

Michalková Viera, učiteľka,

Fudalyová Viera, učiteľka,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Porubský ,  učiteľ,

Šuľová Oľga, vychovávateľka ŠD,

Grígerová Anna, vychovávateľka ŠD,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 22 tried.

V školskom roku 1981-1982 navštevovalo školu celkom 673 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1982-1983 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1982-1983 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1982. V školskom roku 1982-1983 sa ukončil prechod základnej školy z 9 ročníkov na 8. ročníkov. V tomto roku končia poslední deviataci. Od budúceho školského roku bude mať základná škola iba 8. ročníkov. Na škole v školskom roku 1982-1983 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.A, 

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka II.B,

Lunterová Lýdia, tr.učiteľka III.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka III.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka IV.B,

Dudziková Jnka, tr. učiteľka V.A,

Stankovenová , tr. učiteľka V.B,

Horniaček Emil, tr. učiteľ V.C,

Živická Terézia, tr. učiteľka VI.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ VI.B,

Stašová Dana, tr. učiteľka VI.C,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ VII.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VIII.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VIII.B,

Purdeš Peter, tr. učiteľ IX.A,

Snášelová Erika, učiteľka,

Michalková Viera, učiteľka,

Fudalyová Viera, učiteľka,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Rothová Anna,  učiteľka,

Šuľová Oľga, vychovávateľka ŠD,

Grígerová Anna, vychovávateľka ŠD,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 22 tried a 2 oddelenia ŠD.

V školskom roku 1982-1983 navštevovalo školu celkom 673 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1983-1984 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1983-1984 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1983. Na škole v školskom roku 1983-1984 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka II.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.A, 

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka III.B,

Lunterová Lýdia, tr.učiteľka IV.A,

Kisková Margita, tr. učiteľka IV.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka V.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka V.B,

Šoltysová Anna, tr. učiteľka VI.A,

Dudziková Jnka, tr. učiteľka VI.B,

Živická Terézia, tr. učiteľka VII.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ VII.B,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VIII.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ VIII.B,

Purdeš Peter, tr. učiteľ VIII.A,

Horniaček Emil, učiteľ,

Fudalyová Viera, učiteľka,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Rothová Anna, učiteľka,

Staššová Danka, učiteľka,

Šuľová Oľga, vychovávateľka ŠD,

Grígerová Anna, vychovávateľka ŠD,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

Pacigová Božena, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 17 tried a 2 oddelenia ŠD.

V školskom roku 1983-1984 navštevovalo školu celkom 528 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1984-1985 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1984-1985 sa začalo slávnostne otvorením 3. septembra 1984. Na škole v školskom roku 1984-1985 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Lunterová Lýdia, tr.učiteľka I.C,

Kisková Margita, tr. učiteľka II.A,

Horniaček Emil, tr. učiteľ II.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka III.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka IV.A, 

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka IV.B,

Steigauf Emil, tr. učiteľ V.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ V.B,

Rothová Anna, tr. učiteľka V.C,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VI.B,

Šoltysová Anna, tr. učiteľka VII.A,

Dudziková Jnka, tr. učiteľka VII.B,

Živická Terézia, tr. učiteľka VIII.A,

Kiska Michal, tr.učiteľ VIII.B,

Fudalyová Viera, učiteľka,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Staššová Danka, učiteľka,

Šuľová Oľga, vychovávateľka ŠD,

Grígerová Anna, vychovávateľka ŠD,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 18 tried a 2 oddelenia ŠD.

V školskom roku 1984-1985 navštevovalo školu celkom 529 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1985-1986 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1985-1986 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1985. K 1. októbru docháídza k zmene na mieste zástupcu riaditeľ školy, keď p. Socha Viliam odchádza do funkcie riaditeľa školy na druhú školu v meste. Do funcie zástupcu riaditeľa školy je menovaný p. Gríllus Emil. V tomto školskom roku sa rozšírila ŠD o tretie oddelenie. Znovu je zriadená funkcia administratívnej pracovníčky. Na škole v školskom roku 1985-1986 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Socha Viliam, zástupca riaditeľa školy do 30 septembra 1985,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy od 1 októbra 1985,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.A, 

Horniaček Emil, tr. učiteľ II.B,

Lunterová Lýdia, tr.učiteľka III.A,

Liptáková Beáta, tr. učiteľka III.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.A,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka IV.B,

Kiska Michal, tr.učiteľ V.A,

Jirásková Margita, tr. učiteľka V.B,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka V.C,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VI.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ VI.B,

Staššová Danka, tr. učiteľka, VI.C,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VII.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VII.B,

Šoltysová Anna, tr. učiteľka VIII.A,

Dudziková Jnka, tr. učiteľka VIII.B,

Živická Terézia, učiteľka,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Pitoniak Stanislav, učiteľ,

Koralová Rozália, učiteľka,

Rothová Anna, učiteľka,

Šuľová Oľga, vychovávateľka ŠD,

Grígerová Anna, vychovávateľka ŠD,

Malušová Magdaléna, vychovávateľka ŠD

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

Fedorová Zuzana, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 19 tried a 3 oddelenia ŠD.

V školskom roku 1985-1986 navštevovalo školu celkom 556 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1986-1987 – I. ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA

            Vyučovanie v školskom roku 1986-1987 sa začalo slávnostne otvorením 1. septembra 1986. Na škole v školskom roku 1986-1987 pracovali títo učitelia:

Šuľa Ján, riaditeľ školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr.učiteľka I.A,

Slovíková Helena, tr.učiteľka I.B,

Šteigaufová Julia, tr. učiteľka II.A,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.A, 

Šuľová Oľga, tr. učiteľ III.B,

Lunterová Lýdia, tr.učiteľka III.C,

Liptáková Beáta, tr. učiteľka IV.A,

Duračinská Marianna, tr. učiteľka IV.B

Koralová Rozália, tr. učiteľka V.A,

Dudziková Jnka, tr. učiteľka V.B,

Živická Terézia, tr. učiteľka V.C,

Kiska Michal, tr.učiteľ VI.A,

Smolková Gabriela, tr. učiteľka VI.B,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VI.C,

Steigauf Emil, tr. učiteľ VII.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ VII.B,

Rothová Anna, tr. učiteľ VII.C,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VIII.A,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VIII.B,

Klokoč Ján,  učiteľ,

Staššová Danka, učiteľka

Hudaček Tomaš, učiteľ,

Dorková , učiteľka,

Girbár , učiteľ,

Šuľová Oľga, vychovávateľka ŠD,

Dillíková Alica, vychovávateľka ŠD,

Kuchtová Dana, vychovávateľka ŠD,

Smreková Ľudmila, stála vedúca PO,

Fedorová Zuzana, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 20 tried a 3 oddelenia ŠD.

V školskom roku 1985-1986 navštevovalo školu celkom 551 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1987-1988 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1987-1988 sa začalo 1. septembra 1987. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Šula Ján, riaditeľ školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Gotzmanová Beáta, tr. učiteľka II.A,

Duračinská Marianna, tr. učiteľka II.B,

Steigaufová júlia, tr. učiteľka III.A,,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka IV.A,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka IV.B,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.C,

Chovanová Mária, tr. učiteľka V.A,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ V.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka V.C,

Koralová Rozália, tr. učiteľka VI.A.,

Dudzíková Janka, tr. učiteľka VI.B.,

Živická , tr. učiteľka VI.C,

Hudaček Michal, tr. učiteľ VII.A,

Smolková Gabriela, tr. učiteľka VII.B.,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VII.C,

Kiska Michal, tr. učiteľ VIII.A,

Živický , tr. učiteľ VIII.B,

Rothová Anna, tr. učiteľka VIII.C.,

Klokoč Ján, učiteľ,

Stašová Dana, učiteľka,

Bobuľová , učiteľka,

Ščerbová , učiteľka,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK

Dilliková , vychovávateľka ŠK

Tomaľová Yveta , vychovávateľka ŠK

Konečná , vychovávateľka ŠK

Dlugošová , vychovávateľka ŠK

Smreková Ľudmila, stala skupinová vedúca PO

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 21 tried.

V školskom roku 1987-1988 navštevovalo školu celkom 577 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves, Strážky a Výborná.

 Školský rok 1988-1989 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

               Vyučovanie v školskom roku 1988-1989 sa začalo 1. septembra 1988. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Šula Ján, riaditeľ školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.A,

Duračinská Marianna, tr. učiteľka II.B,

Steigaufová júlia, tr. učiteľka III.A,,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.B,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.A,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka IV.B,

Kiska Michal, tr. učiteľ VIII.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ VIII.B,

Rothová Anna, tr. učiteľka VIII.C.,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VI.A,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VI.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.C,

Dudzíková Janka, tr. učiteľka VII.A.,

Živická Terézia, tr. učiteľka VII.B,

Hudaček Michal, tr. učiteľ VIII.A,

Smolková , tr. učiteľka VIII.B.,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VIII.C,

Klokoč Ján, učiteľ,

Stašová Dana, učiteľka,

Gildeinová, učiteľka,

Koralová Rozália, učiteľka,

Ščerbová , učiteľka,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Dilliková , vychovávateľka ŠK,

Tomaľová Yveta , vychovávateľka ŠK,

Dlugošová , vychovávateľka ŠK,

Smreková Ľudmila, stala skupinová vedúca PO,

Fedorová , administratívna pracovníčka

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 19 tried.

V školskom roku 1988-1989 navštevovalo školu celkom 571 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1989-1990 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1989-1990 sa začalo 1. septembra 1988. V dôsledku revolúcie po 17. novembri 1989 došlo v našej vlasti k politickým zmenám, čo viedlo aj k zmenám vo vedení školy. Po prvýkrát do funkcie riaditeľa školy nastúpil riaditeľ, ktorý nebol menovaný, ale zvolený v tajných voľbách. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Šula Ján, riaditeľ školy do 31. januára 1990,

Smolková Gabriela, riaditeľka školy od 1. februára 1990,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.A,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka II.B,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka III.A,,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.B,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.A,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka IV.B,

Ďuračinská Marianna, tr. učiteľka V.A

Smolková Gabriela, tr. učiteľka V.B do 31. januára 1990

Šuľa Ján, tr. učiteľ V.B od 1. februára 1990

Fudalyová Viera, tr. učiteľka V.C,

Kiska Michal, tr. učiteľ VI.A,

Živický Ladislav, tr. učiteľ VI.B,

Rothová Anna, tr. učiteľka VI.C.,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VII.A,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VII.B,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VII.C,

Dudzíková Janka, tr. učiteľka VIII.A.,

Živická Terézia, tr. učiteľka VIII.B,

Klokoč Ján, učiteľ,

Koralová Rozália, učiteľka,

Timočková Amália, učiteľka,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Dilliková , vychovávateľka ŠK,

Alexyová , vychovávateľka ŠK,

Dlugošová , vychovávateľka ŠK,

Smreková Ľudmila, stala skupinová vedúca PO,

Fedorová , administratívna pracovníčka

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 19 tried.

V školskom roku 1989-1990 navštevovalo školu celkom 569 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1990-1991 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1990-1991sa začalo 1. septembra 1990. V školskom roku 1990-1991 na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Smolková Gabriela, riaditeľka školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka II.B,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka II.A,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.A,

Smreková Ľudmila , tr. učiteľka III.B,

Steigaufová júlia, tr. učiteľka IV.A,,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.B,

Peštová J, tr. učiteľka V.A,

Dudziková Janka, tr. učiteľka V.B,

Pitoniak Stanislav, tr. učiteľ V.C,

Koralová Rozália, tr. učiteľka VI.A

Šuľa Ján, tr. učiteľ VI.B,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VI.C,

Toporcer J, tr. učiteľ VII.A,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VII.B,

Rothová Anna, tr. učiteľka VII.C.,

Chovanová Mária, tr. učiteľka VIII.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VIII.B,

Kiska Michal, učiteľ,

Pavlovič Imrich, učiteľ,

Klokoč Ján, učiteľ,

Timočková Amália, učiteľka,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Dilliková A, vychovávateľka ŠK,

Tomaľová Yveta , vychovávateľka ŠK,

Dlugošová M, vychovávateľka ŠK,

Fedorová , administratívna pracovníčka

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 19 tried.

V školskom roku 1990-1991 navštevovalo školu celkom 574 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1991-1992 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1991-1992 sa začalo 2. septembra 1991. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Smolková Gabriela, riaditeľka školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Šilanová Katarína, tr. učiteľka I.C,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka II.B,,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka III.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka III.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka IV.A,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka IV.B,

Chovanová Mária, tr. učiteľka V.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka V.B,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ V.C,

Peštová Janka, tr. učiteľka VI.A,

Dudziková Janka, tr. učiteľka VI.B,

Pitoniak Stanislav, tr. učiteľ VI.C,

Koralová Rozália, tr. učiteľka VII.A

Šuľa Ján, tr. učiteľ VII.B,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VII.C,

Toporcer Jozef, tr. učiteľ VIII.A,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VIII.B,

Rothová Anna, tr. učiteľka VIII.C.,

Kiska Michal, učiteľ,

Klokoč Ján, učiteľ,

Timočková Amália, učiteľka,

Veselá Ingrid, učiteľka,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Šilonová Katarína, vychovávateľka ŠK,

Tomaľová Yveta , vychovávateľka ŠK,

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 21 tried.

V školskom roku 1991-1992 navštevovalo školu celkom 611 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1992-1993 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1992-1993 sa začalo 1. septembra 1992. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Smolková Gabriela, riaditeľka školy,

Chovanová Mária, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka II.A,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.B,

Šilanová Katarína, tr. učiteľka II.C,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka III.B,,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka IV.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka V.A,

Rothová Anna, tr. učiteľka V.B.,

Jurgovianová Eva, tr. učiteľka V.C,

Gríllus Emil, tr. učiteľ VI.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.B,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka VI.C,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VI.D,

Toporcer Jozef, tr. učiteľ VII.A,

Dudziková Janka, tr. učiteľka VII.B,

Pitoniak Stanislav, tr. učiteľ VII.C,

Šuľa Ján, tr. učiteľ VIII.A,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VIII.B,

Kiska Michal, učiteľ,

Klokoč Ján, učiteľ,

Koralová Rozália, učiteľka,

Timočková Amália, učiteľka,

Ďuračková Miriam, učiteľka,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Šilonová Katarína, vychovávateľka ŠK,

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 21 tried.

V školskom roku 1992-1993 navštevovalo školu celkom 594 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1993-1994 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1993-1994 sa začalo 1. septembra 1993. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Smolková Gabriela, riaditeľka školy,

Chovanová Mária, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka II.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka II.B,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka III.A,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.B,

Šilanová Katarína, tr. učiteľka III.C,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka IV.B,,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka V.A,

Mareková Ľudmila, tr. učiteľka V.B,

Timočková Amália, tr. učiteľka V.C,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VI.A,

Rothová Anna, tr. učiteľka VI.B.,

Jurgovianová Eva, tr. učiteľka VI.C,

Gríllus Emil, tr. učiteľ VII.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VII.B,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VII.C,

Toporcer Jozef, tr. učiteľ VIII.A,

Ilavská Eva, tr. učiteľka VIII.B,

Pitoniak Stanislav, tr. učiteľ VIII.C,

Klokoč Ján, učiteľ,

Kormanová Miroslava, učiteľka,

Ščerbová Ingrid, učiteľka,

Koralová Rozália, učiteľka,

Popovičová Dagmar, učiteľka,

Uličný Pavol, učiteľ Nv,

Proksza Damian, učiteľ Nv,

Madeja Wladimir, učiteľ Nv,

Kepka Jadmiga, učiteľka Nv,

Kurucová Terézia, vychovávateľka ŠK,

Dlugošová Marta, vychovávateľka ŠK,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 21 tried.

V školskom roku 1993-1994 navštevovalo školu celkom 585 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1994-1995 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1994-1995 sa začalo 5. septembra 1994. K 1. septembru došlo k zmene vo funkcii riaditeľa školy. Vo voľbách bol v tajnom hlasovaní zvolený do funkcie riaditeľa školy Gríllus Emil a do fonkcie druhého zástupcu Pitoniak Stanislav. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Chovanová Mária, zástupca riaditeľa školy,

Pitoniak Stanislav, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Ďuračková Miriam, tr. učiteľka I.C,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka II.B,,

Danielčaková Jana, tr. učiteľka III.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka III.B,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka IV.A,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka IV.B,

Šilanová Katarína, tr. učiteľka IV.C,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka V.A,

Ščerbová Ingrid, tr. učiteľka V.B,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka V.C,

Topercer Jozef, tr. učiteľ V.D,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VI.A,

Mareková Ľudmila, tr. učiteľka VI.B,

Timočková Amália, tr. učiteľka VI.C,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VII.A,

Rothová Anna, tr. učiteľka VII.B.,

Kurucová Terézia, tr. učiteľka VII.C,

Koralová Rozália, tr. učiteľka VIII.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VIII.B,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VIII.C,

Mihodová Dana, učiteľka,

Klokoč Ján, učiteľ,

Strišovská Dana, učiteľka,

Ondrušek R, učiteľ,

Kiska Michal, učiteľ,

Kepka Jadmiga, učiteľka Nv,

Dlugošová Marta, vychovávateľka ŠK,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 23 tried.

V školskom roku 1994-1995 navštevovalo školu celkom 600 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1995-1996 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1995-1996 sa začalo 4. septembra 1995. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Chovanová Mária, zástupca riaditeľa školy,

Pitoniak Stanislav, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka I.C,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka II.A,

Antalová Jara, tr. učiteľka II.B,

Ďuračková Miriam, tr. učiteľka II.C,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka III.B,,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka IV.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.B,

Koralová Rozália, tr. učiteľka V.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka V.B,

Budzáková Ľuba, tr. učiteľka V.C,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ V.D,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka VI.A,

Ščerbová Ingrid, tr. učiteľka VI.B,

Mihoková D, tr. učiteľka VI.C,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VII.A,

Mareková Ľuba, tr. učiteľka VII.B,

Timočková Amália, tr. učiteľka VII.C,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VIII.A,

Rothová Anna, tr. učiteľka VIII.B,

Kurucová Terézia, tr. učiteľka VIII.C,

Klokoč Ján, učiteľ,

Adamov Jaroslav, učiteľ,

Strišovská Dana, učiteľka,

Kormaníková Alena, učiteľka,

Kovalský Ľubomír, učiteľ,

Kepka Jadmiga, učiteľka Nv,

Fešter, učiteľ Nv,

Michalek, učiteľ Nv,

 Danielčáková Jana, vychovávateľka ŠK,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 23 tried.

V školskom roku 1995-1996 navštevovalo školu celkom 593 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1996-1997 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1996-1997 sa začalo 2. septembra 1996. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Chovanová Mária, zástupca riaditeľa školy,

Pitoniak Stanislav, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka I.C,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka II.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka II.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.C,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka III.A,

Antalová Jara, tr. učiteľka III.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka IV.B,,

Ferencková Helena, tr. učiteľka V.A,

Rothová Anna, tr. učiteľka V.B,

Džuganová Darina, tr. učiteľka V.C,

Sereday Bohdan, tr. učiteľ V.D,

Koralová Rozália, tr. učiteľka VI.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VI.B,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VI.C,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka VII.A,

Konečná Viera, tr. učiteľka VII.B,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka VII.C,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VIII.A,

Kovalský Ľubomír, tr. učiteľ VIII.B,

Timočková Amália, tr. učiteľka VIII.C,

Kurucová Terézia, učiteľka,

Klokoč Ján, učiteľ,

Strišovská Dana, učiteľka,

Šuľa Ján, učiteľ,

Ščerba Ján, učiteľ,

Kepka Jadmiga, učiteľka Nv,

Danielčáková Jana, vychovávateľka ŠK,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Bičušová Slávka, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 23 tried.

V školskom roku 1996-1997 navštevovalo školu celkom 582 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1997-1998 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

Vyučovanie v školskom roku 1997-1998 sa začalo 2. septembra 1997. K 1. septembru došlo na miestach zástupcov k zmenám. Zástupcovia Chovanová Mária a Pitoniak Stanislav odišli na druhú školu v meste, a do funkcii zástupcov boli menovaní Sereday Bohdan a Rothová Anna. Od 21. októbra 1998 sa začala plynofikácia školy, ktorá sa mala do konca októbra ukončiť. Financovanie malo byť zabezpečené z ministerstva životného prostredia. Žiaľ z dôvodu neskorého dofinancovania sa termín dokončenia, po viacerých urgenciách na ministerstve životného prostredia a ministerstve školstva, plynofikácie kotolne predĺžil do decembra 1998.

Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Sereday Bohdan, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka I.C,

Michlíková Viera, tr. učiteľka II.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka II.B,,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.C,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka III.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka III.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.C,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka IV.A,

Kolesárová Iveta, tr. učiteľka IV.B,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka V.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka V.B,

Strišovská Dana, tr. učiteľka V.C,

Timočková Amália, tr. učiteľka V.D,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VI.A,

Brejová Viera, tr. učiteľka VI.B,

Džuganová Darina, tr. učiteľka VI.C,

Koralová Rozália, tr. učiteľka VII.A,

Vaverčáková Irena, tr. učiteľka VII.B,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VII.C,

Kurucová Terézia, tr. učiteľka VIII.A,

Konečná Viera, tr. učiteľka VIII.B,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka VIII.C,

Popovičová Dagmar, učiteľka,

Klokoč Ján, učiteľ,

Hanečák Michal, učiteľ,

DLugošová Marte, vychovávateľka ŠK,

Grigerová Anna, vychovávateľka ŠK,

Bičušová Slávka, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 8. ročníkov s celkovým počtom 23 tried.

V školskom roku 1998-1999 navštevovalo školu celkom 615 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1998-1999 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1998-1999 sa začalo 2. septembra 1998. Od 1. septembra 1998 sa rozšírila základná škola o 9. ročník. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Sereday Bohdan, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Sloviková Helena, tr. učiteľka I.B,

Lorenčíková Simona, tr. učiteľka I.C,

Kolesárová Iveta, tr. učiteľka II.A,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka II.B,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka II.C,

Michlíková Viera, tr. učiteľka III.A,

Steigaufová Júlia, tr. učiteľka III.B,,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.C,

Šuľová Oľga, tr. učiteľka IV.A,

Lunterová Lýdia, tr. učiteľka IV.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka IV.C,

Konečná Viera, tr. učiteľka V.A,

Brejová Viera, tr. učiteľka V.B,

Milová Jana, tr. učiteľka V.C,

Pitoniaková Miriam, tr. učiteľka V.D,

Pisarčíková Lucia, tr. učiteľka V.E,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VI.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka VI.B,

Kurucová Terézia, tr. učiteľka VI.C,

Kovalský Ľubomír, tr. učiteľ VI.D,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VII.A,

Džuganová Darina, tr. učiteľka VII.C,

Koralová Rozália, tr. učiteľka VIII.A,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka VIII.B,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VIII.C,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka IX.A,

Vaverčáková Irena, učiteľka do 30. októbra 1998

Zajoncová , učiteľka,

Ferenčíková , učiteľka,

Grešová Dana , učiteľka,

Klokoč Ján, učiteľ,

Hanečák Michal, učiteľ,

Gartnerová , vychovávateľka ŠK,

Budzáková, vychovávateľka ŠK,

Kubíková , vychovávateľka ŠK,

Kniesznerová - Bičušová Slávka, administratívna pracovníčka do 28. februára 1999

Hupková Alica, administratívna pracovníčka do 1. marca 1999

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 27 tried.

V školskom roku 1998-1999 navštevovalo školu celkom 654 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 1999-2000 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20

            Vyučovanie v školskom roku 1999-2000 sa začalo 2. septembra 1999. Od 1. septembra 1999 značným nárastom počtu tried za posledné dva roky a prípravou na vytvorenie podmienok prechodu školy na právny subjekt, sa vytvorila potreba zriadiť funkciu tretieho zástupcu, ktorým sa stala Michlíková viera. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Sereday Bohdan, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Danielčáková Jana, tr. učiteľka I.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka I.C,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka II.A,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka II.B,

Lorenčíková Simona, tr. učiteľka II.C,

Kolesárová Iveta, tr. učiteľka III.A,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka III.B,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka III.C,

Pisarčíková Lucia, tr. učiteľka IV.A,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka IV.B,,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.C,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka V.A,

Budzáková Ľubomíra, tr. učiteľka V.B,

Kurucová Terézia, tr. učiteľka V.C,

Goroš František, tr. učiteľ V.D,

Konečná Viera, tr. učiteľka VI.A,

Brejová Viera, tr. učiteľka VI.B,

Milová Jana, tr. učiteľka VI.C,

Samel Milan, tr. učiteľka VI.D,

Andrášová Vlasta, tr. učiteľka VI.E,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VII.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka VII.B,

Čarnogurský František, tr. učiteľ VII.C,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VIII.A,

Džuganová Darina, tr. učiteľka VIII.B,

Rajčániová Ľuba, tr. učiteľka IX.A,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka IX.B,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ IX.C,

Lorenčíková – Valigurská Silvia, učiteľka,

Molnárová Edita , učiteľka,

Pajerová , učiteľka,

Grešová Dana , učiteľka,

Klokoč Ján, učiteľ,

Hanečák Michal, učiteľ,

Vetrík , učiteľ Nv,

Orčík , učiteľ Nv,

Gartnerová , vychovávateľka ŠK,

Ďaťková Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, administratívna pracovníčka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 29 tried.

V školskom roku 1999-2000 navštevovalo školu celkom 676 žiakov. Nakoľko hrozí, že v budúcom školskom roku 2000-2001 pri ďalšom náraste počtu žiakov budú potrebné ďalšie priestory, ktoré už škola nemá. Muselo by sa pristúpiť k smennému vyučovaniu. Riaditeľ školy požiadal škola OÚ OŠ v Kežmarku o ponechanie žiakov 5. ročníka v Základnej škole v Krížovej Vsi s tým, že v ďalšom školskom roku si ponechá Základná škola v Krížovej Vsi 6. ročník, a to zamedzí navyšovanie triedy na našej škole. Obvod školy naďalej tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2000-2001 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

           Vyučovanie v školskom roku 2000-2001 sa začalo 4. septembra 2000. 27. novembra odsúhlasila pedagogická rada školy a rada školy podanie žiadosti prechodu školy na právny subjekt. Poverili riaditeľa Mgr. Gríllusa Emila postúpením žiadosti na OÚ v Kežmarku.

Zriaďovacia listina bola vydaná OÚ v Kežmarku dňa 1. decembra 2006 podľa ustanovenia § 1 ods.1 zákona číslo 171/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou školy bolo aj školské športové stredisko, školský klub detí a školská knižnica.

Od 1. januára 2001 stáva sa škola právnym subjektom. Preberá na seba všetky úkone spojené s právnou subjektivitou. Školská budova, pozemok a inventár bol delimitovaný na školu. Škole je pridelené IČO 37792041. Názov školy, pod ktorým je zaregistrovaná v sieti škôl je od 1. januára 2001 „ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ“. Riaditeľ školy, Mgr. Gríllus Emil sa stal štatutárom školy a vystupoval v jej mene. Jeho štatutárnym zástupcom sa stal prvý zástupca riaditeľa Mgr. Sereday Bohdan, ktorý bol poverený vedením ekonomického úseku a ďalší dvaja zástupcovia sa stali pedagogickými zástupcami. Mgr. Rothová Anna pre 5.-9. ročník, a Mgr. Michlíková Viera pre 1.-4. ročník. Hubkova Alica prešla s funkcie administratívnej pracovníčka na funkciu mzdovej účtovníčky a referentky PaM školy. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Sereday Bohdan, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Danielčáková Jana, tr. učiteľka I.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka II.A,

Pisarčíková Lucia, tr. učiteľka II.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.C,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka III.A,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka III.B,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka III.C,

Kolesárová Iveta, tr. učiteľka IV.A,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka IV.B,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka IV.C,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ V.A,

Andrášová Vlasta, tr. učiteľka V.B,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka V.C,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka VI.A,

Budzáková Ľubomíra, tr. učiteľka VI.B,

Molnárová Edita, tr. učiteľka VI.C,

Horotová Františka, tr. učiteľ VI.D,

Konečná Viera, tr. učiteľka VII.A,

Brejová Viera, tr. učiteľka VII.B,

Košická Viera, tr. učiteľka VII.C,

Čarnogurský František, tr. učiteľ VII.D,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VIII.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka VIII.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka IX.A,

Džuganová Darina, tr. učiteľka IX.B,

Valigurská Silvia, učiteľka,

Grešová Dana , učiteľka,

Klokoč Ján, učiteľ,

Hanečák Michal, učiteľ,

Dzurenda , učiteľ Nv,

Kurucová Terézia, vychovávateľka ŠK,

Ďaťková Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy od 1. januára 2001,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 26 tried.

V školskom roku 2000-2001 navštevovalo školu celkom 621 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2001-2002 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2001-2002 sa začalo 3. septembra 2001. Na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Sereday Bohdan, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Danielčáková Jana, tr. učiteľka I.B,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka I.C,

Kolesárová Iveta, tr. učiteľka II.A,

Tomaľová Yveta , tr. učiteľka II.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka III.A,

Nedoroščíková Lucia, tr. učiteľka III.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.C,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka IV.A,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka IV.B,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka IV.C,

Horanská Miriam, tr. učiteľka V.A,

Tomeček Juraj, učiteľ V.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka V.C,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VI.A,

Andrášová Vlasta, tr. učiteľka VI.B,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka VI.C,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka VII.A,

Budzáková Ľubomíra, tr. učiteľka VII.B,

Molnárová Edita, tr. učiteľka VII.C,

Čarnogurský František, tr. učiteľ VII.D,

Konečná Viera, tr. učiteľka VIII.A,

Brejová Viera, tr. učiteľka VIII.B,

Košická Viera, tr. učiteľka VIII.C,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka IX.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka IX.B,

Valigurská Silvia, učiteľka,

Grešová Dana , učiteľka,

Hanečák Michal, učiteľ,

Dzurenda , učiteľ Nv,

Kurucová Terézia, vychovávateľka ŠK,

Ďaťková Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 26 tried.

V školskom roku 2001-2002 navštevovalo školu celkom 619 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2002-2003 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2002-2003 sa začalo 2. septembra 2002. V tomto školskom roku, na základe zákon NR SR č. 596/2003 Z.z., dochádza k ďalšej zmene v organizácii správy škôl. Všetky základné školy prechádzajú pod správu miest a obcí k 1.júlu 2003. Všetok majetok je delimitovaný na mestá a obce, a tie sa stávajú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobností. Aj pre našu základnú školu, Moskovská 20, Spišská Belá, vydáva mesto Spišská Belá zastúpená primátorom mesta Rothom Dušanom, dodatok k zriaďovacej listine, a potvrdzuje tým svoju zriaďovateľskú funkciu vo vzťahu k našej škole. Na škole pracovali v tomto školskom roku títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Sereday Bohdan, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Danielčáková Jana, tr. učiteľka I.B,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka I.C,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka II.A,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka II.B,

Kolesárová Iveta, tr. učiteľka III.A,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka III.B,

Sochová Alica, tr. učiteľka IV.A,

Nedoroščíková - Pisarčíková Lucia, tr. učiteľka IV.B,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka IV.C,

Džuganová Darina, tr. učiteľka V.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka V.B,

Grešová Dana , tr. učiteľka V.C,

Valigurská Silvia, tr. učiteľka VI.A,

Tomeček Juraj, učiteľ VI.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VI.C,

Pavlovič Imrich, tr. učiteľ VII.A,

Andrášová Vlasta, tr. učiteľka VII.B,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka VII.C,

Čarnogurský František, tr. učiteľ VII.D,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka VIII.A,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VIII.B,

Molnárová Edita, tr. učiteľka VIII.C,

Konečná Viera, tr. učiteľka IX.A,

Brejová Viera, tr. učiteľka IX.B,

Olekšáková - Mláková Dana, učiteľka,

Tomaľová Yveta, učiteľka,

Košická Viera, učiteľka,

Hanečák Michal, učiteľ,

Kolumber Vladimír, učiteľ,

Hucík P , učiteľ Nv,

Fečko M , učiteľ Nv,

Kurucová Terézia, vychovávateľka ŠK,

Ďaťková Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried.

V školskom roku 2002-2003 navštevovalo školu celkom 644 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2003-2004 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2003-2004 sa začalo 2. septembra 2003. Z väčších akcií v tomto školskom roku 2003-2004 sa realizovala rekonštrukcia strechy hlavnej budovy školy v celkovej hodnote prevyšujúcej 2 mil. Sk. V tomto školskom roku Mgr. Sereday Bohdan opakovane podal projekt „Infovek 2003“, ktorý bol schválený. Naša škola sa zapojila do tohto projektu ako 1085 škola na Slovensku. Zapojením sa do projektu bola poskytnutá škole výpočtová technika, internet a edukačné programy. Počas hlavných prázdnin bola urobená výmena všetkých vchodových dverí a pribudla druhá PC učebňa a špeciálna učebňa so zabudovanou audiovizuálnou technikou. Na škole pracovali v tomto školskom roku títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Gríllus Emil, riaditeľ školy,

Sereday Bohdan, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka I.B,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka II.A,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka II.B,

Pisarčíková Lucia, tr. učiteľka III.A,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka III.B,

Kolesárová Iveta, tr. učiteľka IV.A,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka IV.B,

Valek Emik, tr. učiteľ V.A,

Košická Viera, tr. učiteľka V.B,

Konečná Viera, tr. učiteľka V.C,

Džuganová Darina, tr. učiteľka VI.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka VI.B,

Grešová Dana , tr. učiteľka VI.C,

Lorenčíková - Valigurská Silvia, tr. učiteľka VII.A,

Tomeček Juraj, učiteľ VII.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VII.C,

Čarnogurský František, tr. učiteľ VII.D,

Hanečák Michal, tr. učiteľ VII.E,

Jeleňová Zuzana, tr. učiteľka VIII.A,

Andrášová Vlasta, tr. učiteľka VIII.B,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka VIII.C,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka IX.A,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka IX.B,

Molnárová Edita, tr. učiteľka IX.C,

Olekšáková Dana, učiteľka,

Vaverčáková Irena, učiteľka,

Tomaľová Yveta, učiteľka,

Brejová Viera, učiteľka,

Remiášová Martina, učiteľka,

Kolumber Vladimír, učiteľ,

Hucík P , učiteľ Nv,

Fečko M , učiteľ Nv,

Kurucová Terézia, vychovávateľka ŠK,

Ďaťková Anna, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy,

Bilená Jana, administratívny zamestnanec,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried.

V školskom roku 2003-2004 navštevovalo školu celkom 631 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2004-2005 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2004-2005 sa začalo 2. septembra 2004. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. sa v júni 2004 uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Novým riaditeľom školy bol menovaný Mgr. Sereday Bohdan. V mesiaci august sa uskutočnilo výberové konanie na uvoľnené miesto zástupcu riaditeľa školy. Po výberovom konaní do funkcie bol poverený Mgr. Gríllus Emil a bol poverený pedagogickým riadením školy.

Z väčších akcií v tomto školskom roku 2004-2005 sa realizovala rekonštrukcia priestorov šatní 1.-4.ročníka, generálna oprava podlahy telocvične a úprava priestorov školských dielní. Všetko z vlastných prostriedkov v celkovej hodnote 1 mil. Sk. Počas hlavných prázdnin pribudli ďalšie dve špeciálne učebňa so zabudovanou audiovizuálnou technikou, na ktorých vybudovanie zabezpečili financie Mgr. Valek Emil a Mgr. Tomeček Juraj, vypracovaním projektov „Otvorená škola 2005“ a „Digitálni štúrovci 2005“. Na škole pracovali v tomto školskom roku títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Sereday Bohdan, riaditeľ školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka I.B,

Plišková Gabriela, tr. učiteľka II.A,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka II.B,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka III.A,

Adamjaková Jolana, tr. učiteľka III.B,

Seredayová Anna, tr. učiteľka IV.A,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka IV.B,

  Mešárová Gabriela, tr. učiteľka V.A,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka V.B,

Valek Emik, tr. učiteľ VI.A,

Košická Viera, tr. učiteľka VI.B,

Konečná Viera, tr. učiteľka VI.C,

Džuganová Darina, tr. učiteľka VII.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka VII.B,

Olekšáková Dana, tr. učiteľka VII.C,

Kolumber Vladimír, tr. učiteľ VII.D,

Lorenčíková Silvia, tr. učiteľka VIII.A,

Tomeček Juraj, učiteľ VIII.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka VIII.C,

Čarnogurský František, tr. učiteľ VIII.D,

Jeleňová Zuzana, tr. učiteľka IX.A,

Andrášová Vlasta, tr. učiteľka IX.B,

Popovičová Dagmar, tr. učiteľka IX.C,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka,

Molnárová Edita, tr. učiteľka,

Sabolčíková Slávka, učiteľka,

Hanečák Michal, učiteľ,

Šuľa Ján ml., učiteľ,

Remiášová Martina, učiteľka,

Hucík P , učiteľ Nv,

Fečko M , učiteľ Nv,

Kurucová Terézia, vychovávateľka ŠK,

Tomaľová Yveta, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy,

Bilená Jana, administratívny zamestnanec,

Tomaľa Pavol, kúrič – udržbár,

Hupka Rado, údržbár,

Pisarčíková Helena, upratovačka,

Galiková Dana, upratovačka,

Dlibačová Mária, upratovačka,

Krišandová Eva, upratovačka,

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried.

V školskom roku 2004-2005 navštevovalo školu celkom 615 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2005-2006 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2005-2006 sa začalo 5. septembra 2005. Z väčších akcií v tomto školskom roku 2005-2006 sa realizovala rekonštrukcia priestorov šatní 5.-9.ročníka, výmena okien v  telocvične a obkladov v telocvični. Dokončila sa výmena všetkých radiátorov v celom objekte školy. Mesto zabezpečilo rekonštrukciu vše-účelového ihriska s umelým trávnikom. Počas hlavných prázdnin pribudli ďalšie 2 špeciálne učebňa, na ktorých vybudovanie zabezpečili financie aj v tomto roku RNDr. Valek Emil a Dr. Tomeček, vypracovaním projektov „Otvorená škola 2006“ a „Digitálni štúrovci 2006“ Juraj. so zabudovanou audiovizuálnou technikou, tak že k vyučovaniu je už 5 takýchto učební.

Ďalšie budovanie učební IKT a nákupu výpočtovej techniky sa zabezpečovali z príjmov, ktoré škola získavala v rámci  realizácie projektu „Vzdelávanie učiteľov v oblasti používania IKT“, do ktorého bola škola zapojená ako jedno z 250 „Školiacich centier Infoveku“ na Slovensku. Školiteľmi tohto centra boli Mgr. Sereday Bohda a RNDr. Valek Emil. V tomto školskom roku na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Sereday Bohdan, riaditeľ školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Černická Irena, tr. učiteľka I.A,

Danielčáková Jana, tr. učiteľka I.B,

Pitoniaková Elena, tr. učiteľka II.A,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka II.B,

Plišková Gabriela, tr. učiteľka III.A,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka III.B,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka IV.A,

Pavličková Miroslava, tr. učiteľka IV.B,

Seredayová Anna, tr. učiteľka V.A,

Križanová Kristína, tr. učiteľka V.B,

Reľovská Silvia, tr. učiteľka VI.A,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VI.B,

Valek Emik, tr. učiteľ VII.A,

Košická Viera, tr. učiteľka VII.B,

Konečná Viera, tr. učiteľka VII.C,

Krupeľák Ján, tr. učiteľ VII.D,

Džuganová Darina, tr. učiteľka VIII.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka VIII.B,

Olekšáková Dana, tr. učiteľka VIII.C,

Kolumber Vladimír, tr. učiteľ VIII.D,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka IX.A,

Tomeček Juraj, učiteľ IX.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka IX.C,

Šuľa Ján, tr. učiteľ IX.D,

Popovičová Dagmar, učiteľka,

Popiková - Jeleňová Zuzana, učiteľka,

Andrášová Vlasta, učiteľka,

Vojteková Klaudia, tr. učiteľka,

Blašková Zuzana, tr. učiteľka,

Kurucová Terézia, učiteľka,

Hanečák Michal, učiteľ,

Hucík P , učiteľ Nv,

Fečko M , učiteľ Nv,

Tomaľová Yveta, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy,

Bilená Jana, administratívny zamestnanec,

Tomaľa Pavol, kúrič – udržbár,

Hupka Rado, údržbár,

Pisarčíková Helena, upratovačka,

Galiková Dana, upratovačka,

Dlibačová Mária, upratovačka,

Krišandová Eva, upratovačka,

Košický Juraj, vrátnik od 1. februára 2006

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried.

V školskom roku 2005-2006 navštevovalo školu celkom 600 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

V školskom roku 2004-2005 navštevovalo školu celkom 615 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2006-2007 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2006-2007 sa začalo 5. septembra 2005. Z väčších akcií v tomto školskom roku 2006-2007 sa realizovala rekonštrukcia priestorov šatní 5.-9.ročníka, výmena okien v   telocvične a obkladov v telocvični. Dokončila sa výmena všetkých radiátorov v celom objekte školy. Mesto zabezpečilo rekonštrukciu vše-účelového ihriska s umelým trávnikom. Počas hlavných prázdnin pribudli ďalšie 2 špeciálne učebňa, na ktorých vybudovanie zabezpečili financie aj v tomto roku RNDr. Valek Emil a Dr. Tomeček, vypracovaním projektov „Otvorená škola 2006“ a „Digitálni štúrovci 2006“ Juraj. so zabudovanou audiovizuálnou technikou, tak že k vyučovaniu je už 5 takýchto učební.

Ďalšie budovanie učební IKT a nákupu výpočtovej techniky sa zabezpečovali z príjmov, ktoré škola získavala v rámci  realizácie projektu „Vzdelávanie učiteľov v oblasti používania IKT“, do ktorého bola škola zapojená ako jedno z 250 „Školiacich centier Infoveku“ na Slovensku. Školiteľmi tohto centra boli Mgr. Sereday Bohdan a RNDr. Valek Emil. V tomto školskom roku na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Sereday Bohdan, riaditeľ školy,

Gríllus Emil, zástupca riaditeľa školy,

Rothová Anna, zástupca riaditeľa školy,

 Michlíková Viera, zástupca riaditeľa školy,

Štinčíková Adriana, tr. učiteľka I.A,

Pavlarčíková Mária, tr. učiteľka I.B,

Černická Irena, tr. učiteľka II.A,

Danielčáková Jana, tr. učiteľka II.B,

Pavličková Miroslava, tr. učiteľka III.A,

Kriššáková Anna, tr. učiteľka III.B,

Seredayová Anna, tr. učiteľka IV.A,

Fodorová Soňa, tr. učiteľka IV.B,

Pavličková Miroslava, tr. učiteľka IV.B,

Ferencková Helena, tr. učiteľka V.A,

Vasjuková Ingrid, tr. učiteľka V.B,

Popiková Zuzana, tr. učiteľka VI.A,

Križanová Kristína, tr. učiteľka VI.B,

Reľovská Silvia, tr. učiteľka VII.A,

Fudalyová Viera, tr. učiteľka VII.B,

Kurucová Terézia, tr. učiteľka VII.C,

Valek Emik, tr. učiteľ VIII.A,

Košická Viera, tr. učiteľka VIII.B,

Konečná Viera, tr. učiteľka VIII.C,

Tomeček Juraj, učiteľ VIII.D,

Džuganová Darina, tr. učiteľka IX.A,

Oroszová Alena, tr. učiteľka IX.B,

Olekšáková Dana, tr. učiteľka IX.C,

Popovičová Dagmar, učiteľka,

Andrášová Vlasta, učiteľka,

Hanečák Michal, učiteľ,

Hucík P , učiteľ Nv,

Fečko M , učiteľ Nv,

Tomaľová Yveta, vychovávateľka ŠK,

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy,

Bilená Jana, administratívny zamestnanec,

Tomaľa Pavol, kúrič – udržbár,

Hupka Rado, údržbár,

Pisarčíková Helena, upratovačka,

Galiková Dana, upratovačka,

Dlibačová Mária, upratovačka,

Krišandová Eva, upratovačka,

Košický Juraj, vrátnik od 1. februára 2006

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 25 tried.

V školskom roku 2006-2007 navštevovalo školu celkom 600 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

               Školský rok 2007-2008 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA J. M. Petzvala, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2007-2008 sa začalo 3. septembra 2007. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. sa v auguste 2007 uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Novou riaditeľkou školy bola menovaná Mgr. Rothova Anna. Od 1. septembre došlo aj k výmene jej zástupcov. Pre výkon funkcie zástupcov riaditeľa školy boli poverené Mgr. Viera Konečná  a Mgr. Anna Kriššáková.

V úvode školského roku došlo k premenovaniu školy a to, prepožičaním čestného názvu významného osobnosti mesta Spišská Belá Jozefa Maximiliána Petzvala. Tento  názov prepožičalo škole MŠ SR pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Petzvala.  

Z väčších akcií v tomto školskom roku 2007-2008 sa realizovalo vytvorenie ďalších dvoch špeciálnych učební AVT a vymaľovanie niektorých priestorov školy. V tomto školskom roku na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Rothová Anna, riaditeľ školy

Konečná Viera, zástupca riaditeľa školy

Kriššáková Anna, zástupca riaditeľa školy

Fodorová Soňa, tr.učiteľka I.A

Černická Irena, tr.učiteľka I.B

Štinčíková Adriana, tr.učiteľka II.A

Pavlarčíková Mária, tr.učiteľka II.B

Plišková Gabriela, tr.učiteľka III.A

Danielčáková Jana, tr.učiteľka III.B

Šišková Jana, tr.učiteľka IV.A, špec. pedagog

Viera Michlíková, tr.učiteľka IV.B

Tyborová Zuzana, tr.učiteľka V.A

Oroszová Alena, tr.učiteľka V.B

Ferencková Helena , tr.učiteľka VI.A

Vasjuková Ingrid, tr.učiteľka VI.B

Zuzana Popiková, tr.učiteľka VII.A

Brejková Kristína, tr.učiteľka VII.B

Tomeček Juraj, tr.učiteľka VII.C

Dobeš Jaroslav, tr.učiteľka VII.D

Lorenčíková Silvia, tr.učiteľka VIII.A

Remiášová Martina, tr.učiteľka VIII.B

Džuganová Darina, tr.učiteľka VIII.C

Valek Emil, tr.učiteľ IX.A

Košická Viera, tr.učiteľka IX.B

Vlasta Andrašová,

Dagmar Popovičová, učiteľka, špec. pedagog, výchov. poradca

Hanečák Michal, učiteľ

Gríllus Emil, učiteľ

Heldáková Daniela, učiteľka

Tomaľová Yveta, vychovávateľka ŠD

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy

Bilená Jana, administratívny zamestnanec

Tomaľa Pavol, kúrič – udržbár

Hupka Rado, údržbár

Pisarčíková Helena, upratovačka

Galiková Dana, upratovačka

Dlibačová Mária, upratovačka

Krišandová Eva, upratovačka

Košický Juraj, vrátnik

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 22 tried.

V školskom roku 2007-2008 navštevovalo školu celkom 556 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.

 Školský rok 2008-2009 – ZÁKLADNÁ ŠKOLA J. M. Petzvala, MOSKOVSKÁ 20, SPIŠSKÁ BELÁ

Vyučovanie v školskom roku 2008-2009 sa začalo 1. septembra 2007. Z väčších akcií v tomto školskom roku 2008-2009 sa realizovalo vybudovanie druhej jazykovej učebne, oprava elektrického rozvodu kotolne a na druhom poschodí v hlavnej budove školy. Zriaďovateľ vyčlenil na vámenu už nevyhovujúcich okien 3 mil. Sk. V tomto školskom roku na škole pracovali títo učitelia a ostatní zamestnanci školy:

Rothová  Anna, riaditeľ školy

Konečná Viera, zástupca riaditeľa školy

Kriššáková Anna, zástupca riaditeľa školy

Michlíková Viera, tr.učiteľka I.A,

Plišková Gabriela, tr.učiteľka I.B,

Fodorová Soňa, tr.učiteľka II.A,

Černická Irena, tr.učiteľka II.B,

Mereyová Adriana, tr.učiteľka III.A,

Pavlarčíková Mária, tr.učiteľka III.B,

Danielčáková Jana, tr.učiteľka IV.A,

Šišková Jana, tr.učiteľka IV.B, špec. pedagog,

Valek Emil, tr.učiteľ V.A,

Džuganová Darina, tr.učiteľka V.B,

Tyborová Zuzana, tr.učiteľka VI.A,

Oroszová Alena, tr.učiteľka VI.B,

Ferencková Helena, tr.učiteľka VII.A,

Vasjuková Ingrid, tr.učiteľka VII.B,

Tomeček Juraj, tr.učiteľ VII.C,

Popiková Zuzana, tr.učiteľka VIII.A,

Košická Viera, tr.učiteľka VIII.B,

Andrašová Vlasta, tr.učiteľka VIII.C,

Dobeš Jaroslav, tr.učiteľ VIII.D,

Lorenčíková Silvia, tr.učiteľka IX.A,

Remiašová Martina, tr.učiteľka IX.B,

Petrilová Monika, učiteľka,

Hančarik Peter, učiteľ,

Heldaková Daniela, učiteľka

Popovičová Dagmar, učiteľka, špec. pedagog, výchov. poradca,

Gríllus  Emil, učiteľ

Novajovaká Jana, učiteľka

Tomaľová  Yveta, vychovávateľka ŠD

Tyborová Mária, vychovávateľka ŠD

Hupková Alica, mzdová účtovníčka a referentka PaM školy

Bilená Jana, administratívny zamestnanec

Tomaľa Pavol, kúrič – udržbár

Hupka Rado, údržbár

Pisarčíková Helena, upratovačka

Galiková Dana, upratovačka

Dlubačová Mária, upratovačka

Krišandová Eva, upratovačka

Košický Juraj, vrátnik

V tomto školskom roku bolo na škole 9. ročníkov s celkovým počtom 21 tried.

V školskom roku 2008-2009 navštevovalo školu celkom 544 žiakov. Obvod školy tvorili obce Spišská Belá, Krížová Ves a Strážky.